Sunday, May 25, 2008

Wez Trickee Bloginz

Wez taks ova blog uv da fat manz. Wez maks I zone storeez. Fat manz sleepzin, he don no! Wez trikee.
Mi namz Henry. I runz past. Reel past.

Iz kan cee da futr. Priz uv oil keep gozin up.

Bla, I no lyks diz fud. Iz celdum hapy.

1 comment:

Thistlerose said...

crazy lolcat-speakin' critters... :)